OŚWIADCZENIE ZARZĄDU


Drodzy Klienci, Szanowni Partnerzy,

Zmiany na lepsze to pożądany kierunek ewolucji. Mniejsze i większe zmiany towarzyszą nam na co dzień, modyfikują przyzwyczajenia, testują rutynę, przewartościowują, wywołują konsekwencje, emocje i działanie.

Mamy przyjemność zaprezentować Państwu ewolucyjną zmianę w naszej organizacji. Dla nas – zarządu, pracowników - to istotny krok w przyszłość, dla Was – Klientów, Partnerów- nowy brand, nowe produkty, nowe możliwości.

mysafetyradar

Działając w imieniu Zarządu mySafety Sp z o.o. z przyjemnością informuję o podziale spółki mySafety i włączeniu funkcjonującej biznesowo części przedsiębiorstwa do podmiotu Radarme Sp z o.o.

Dla wyjaśnienia skutków prawnych związanych z połączeniem, zgodnie z zasadą sukcesji uniwersalnej, spółka Radarme z dniem połączenia wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki mySafety Sp. z o.o., zgodnie z art. 494 § 1 Kodeksu spółek handlowych. Połączenie nie ma wpływu na zakres praw i obowiązków wynikających z umów zawartych z Państwem. Radarme będzie kontynuowała dotychczasową działalność mySafety bez zakłóceń. Integracja spółek jest krokiem w kierunku rozwoju biznesu o serwisy związane z bezpieczeństwem oparte na technologii IoT oraz aplikacjach.

Po zatwierdzeniu podziału przez KRS otrzymacie Państwo notę potwierdzającą dokonaną czynność wraz z dodatkowymi wyjaśnieniami i propozycjami.

Z poważaniem,

Zbigniew Maciej Poniatowicz

Prezes Zarządu mySafety Sp. z o.o.Plan podziału mySafety Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.Pozostańmy w kontakcie:

mySafety sp. z o. o.

Plac Konesera 8

03-736 Warszawa


Tel. 22 539 49 00

Tel. 800 800 110


dok@mysafety.pl